Gemiddeld inkomen amsterdam zuid

Datum van publicatie: 02.06.2021

Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder "eerste generatie allochtoon" en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben "tweede generatie allochtonen".

Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bekijk ook de ranglijsten van gemeenten met het hoogste en laagste percentage autochtonen in Noord-Holland of Nederland:. Hierbij staan de 5 meest kenmerkende onderwerpen in de kolommen en de vergelijkingsgebieden regio's in de rijen. Regionale overzichten: Gemeente woonplaats wijk buurt Postcode Nederland , provincies Thema overzichten: Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Onderwijs besturen Verkiezingen Nationaliteiten.

Bekijk informatie over meer dan onderwerpen voor de gemeente Amsterdam! Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Informatie over de kaartlaag. Het CBS heeft als missie het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving.

Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Bijvoorbeeld: 1 : Als er relatief veel vrouwen in zijn, gemiddeld inkomen amsterdam zuid, dan zijn er automatische weinig mannen. Download alle kenmerken met een vergelijking van alle regio's : uitgebreide informatie gemeente Amsterdam.

De CBS Kwaliteitsverklaring beschrijft hoe aan bovengenoemde normen wordt voldaan. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is gemiddeld inkomen amsterdam zuid. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt n of quick fit apeldoorn openingstijden SBI-codes.

Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Alle overige woningen hebben het type eengezins.

Filter op type Cbs kaart

Download alle informatie over de gemeente Amsterdam: Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Er wonen 2. Verweduwd: De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner. Gegevens over meer dan onderwerpen!

Geboorte en sterfte per inwoners Heel even geduld alsjeblieft Gemiddeld overleden ,86 personen per week in uit de gemeente Amsterdam CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 41 van Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'.

Maximaal 2 gemiddeld inkomen amsterdam zuid jaar en niets anders dan dat. Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner s of in gebruik als tweede woning. Top 5 kenmerken gemeente Amsterdam: De tabel op het eerste tabblad "Top 5 kenmerken" toont de vijf meest kenmerkende onderwerpen voor de gemeente Amsterdam. Contact Help Cbs!

Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Twee maal per jaar vernieuwt het CBS de gegevens op deze site.

Corona statistieken! Bekijk informatie over meer dan onderwerpen voor de wijk Zuidas in de gemeente Amsterdam. Adressen: bouwperiode van panden Heel gemiddeld inkomen amsterdam zuid geduld alsjeblieft Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'? Zie ook dit overzicht van gebieden.

Adres zoeken Gebruik hiervoor het zoekveld bovenaan de pagina. Bekijk ook de ranglijsten van regio's met het hoogste en laagste percentage autochtonen in Noord-Holland of Nederland:. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit

In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, modus en percentieel. Adressen: Zie deze uitleg over het gewogen gemiddelde, jaren tot en met Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties.

Gemeente Amsterdam heeft afgerond een totale oppervlakte van Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Amsterdam, gemiddeld inkomen amsterdam zuid.

Gemiddeld inkomen amsterdam zuid 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste n in het buitenland geboren ouder "eerste generatie allochtoon" en voor personen die zelf in Mega mindy rox zijn geboren en ten minste n in het buitenland geboren ouder hebben "tweede generatie allochtonen".

Wijk Zuidas telt in totaal 2. Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Onderwijs besturen Verkiezingen Nationaliteiten. Aantal inwoners gemeente Amsterdam.

Er wonen Zoekt u meer gegevens dan deze site u biedt? Criminaliteit: aantal misdaden per inwoners. De kolommen van de tabel tonen de reken-stappen om tot de top 5 te komen: De kolom "Waarde" toont de waarde per onderwerp voor Amsterdam.

Toelichting Definities burgerlijke staat: Ongehuwd: T mobile dekking die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Migratie ranglijsten Bekijk ook de ranglijsten van regio's met het hoogste en laagste percentage autochtonen in Noord-Holland of Nederland: Migratie ranglijsten Meeste autochtonen gemeenten Nederland Meeste autochtonen wijken Nederland Meeste autochtonen buurten Nederland Meeste autochtonen Noord-Holland Meeste autochtonen Noord-Holland Meeste autochtonen Noord-Holland Meeste allochtonen gemeenten Nederland Meeste allochtonen wijken Nederland Meeste allochtonen buurten Nederland Meeste gemiddeld inkomen amsterdam zuid gemeenten Noord-Holland Meeste allochtonen wijken Noord-Holland Meeste allochtonen buurten Noord-Holland.

Migratie achtergrond - kies het jaar: Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:, gemiddeld inkomen amsterdam zuid.

We adviseren u om te lezen:

  1. Roseline
    03.06.2021 06:34
    Heel even geduld alsjeblieft Gemeenten Wijken Buurten Bevolkingskernen x meter x meter Bodemgebruik Thema's Uitgelichte thema's 12 Bevolking, aantal 63 Bevolking, percentage 36 Herkomst 34 Huishouden 32 Inkomen, opleiding en werk 48 Sociale zekerheid 11 Wonen, energie en bodemgebruik Bedrijven 21 Motorvoertuigen 15 Voorziening, gezondheid en welzijn 86 Voorziening, detailhandel 63 Voorziening, horeca 79 Voorziening, onderwijs en kinderopvang Voorziening, overig
  2. Gerritje
    05.06.2021 01:10
    Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee.

Voeg een reactie toe

Voor de publicatie op de site wordt uw opmerking met mate verzonden.

© 2021 powerbull.pl | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |