/Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia oraz wysłania zapytania w celu skorzystania z usług jest administrator/właściciel niniejszego portalu www.powerbull.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zamawianych usług w zakresie projektowania/administrowania stron internetowych, prowadzenia korespondencji e-mailowej lub telefonicznej oraz w celach z niej wynikających.
3. Kontakt z Administratorem jest możliwy przez formularz kontaktowy dostępny na w niniejszym portalu./

Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach dostępne są pod adresem Polityki Prywatności.